Μιχάλης Νταναβάρας
Σύμβουλος Ανάπτυξης | Λυγουριό Αργολίδας

Αρχική

Καλώς ήλθατε στην προσωπική μου σελίδα.

Ενεργά Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης

  • Βιολογική Γεωργία
  • Ενίσχυση 14.000 ευρώ - Μικρές εκμεταλλεύσεις
Βιολογική Γεωργία

Νέα Πρόσκληση Βιολογικής Γεωργίας.

Υποβολή αιτήσεων στήριξης από τις 19 Φεβρουαρίου έως τις 21 Μαρτίου 2019.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν υφιστάμενοι αλλά και νέοι βιοκαλλιεργητές.

Επικοινωνήστε μαζί μου για την έγκαιρη και σωστή προετοιμασία και υποβολή της αίτησής σας.

Ενίσχυση 14.000 ευρώ - Μικρές εκμεταλλεύσεις

Ενεργά Προγράμματα Επιχειρηματικότητας

  • Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση
  • Εργαλειοθήκη Μικρών Επιχειρήσεων
Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση

Νέα Δράση: Εμπόριο - Εστίαση Εκπαίδευση, Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας


Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις:

-στο λιανικό εμπόριο,

- στην παροχή υπηρεσιών εστίασης, και

- στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας.

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50%.

 Επικοινωνήστε μαζί μου για να δείτε εάν έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση ενίσχυσης στο Πρόγραμμα. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία καθώς και οι τρεις κλάδοι της Δράσης συνήθως είναι εκτός επιδοτήσεων.

Εργαλειοθήκη Μικρών Επιχειρήσεων

Είμαι Σύμβουλος Ανάπτυξης και ασχολούμαι με :

  • την εκπόνηση μελετών και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών,
  • την επιστημονική & τεχνική υποστήριξη προετοιμασίας και υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων,
  • την αξιολόγηση, έλεγχο και παραλαβή επενδύσεων, που χρηματοδοτούνται από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα,

τόσο στον αγροτικό τομέα όσο και γενικά στην επιχειρηματική ανάπτυξη.


Τι μπορώ να κάνω για σας.


Μπορούμε να συζητήσουμε μαζί για τις δυνατότητες εύρεσης χρηματοδότησης μέσα από τα Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας ιδέας, στο κατάλληλο Πρόγραμμα. Θα σας ενημερώσω όταν κάποιο νέο πρόγραμμα σας ταιριάζει.


Μπορώ να αναλάβω την προετοιμασία και την υποβολή της αίτησης ενίσχυσής σας στο Πρόγραμμα που σας ταιριάζει.


Μπορώ να σας υποστηρίξω στην υλοποίηση του εγκεκριμένου σας σχεδίου μέχρι την ολοκλήρωση και την τελική αποπληρωμή του.


Επαγγελματική Εμπειρία ως Σύμβουλος Ανάπτυξης.


Ενδεικτικά Προγράμματα Αγροτικής ανάπτυξης:

Νέοι Αγρότες

Σχέδια Βελτίωσης

Βιολογική Γεωργία & Κτηνοτροφία

Νιτρορύπανση

Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

Αγροτουρισμός

Leader

Αγορά Γης με επιδότηση επιτοκίου

Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αγροτών, και άλλα.

Ενδεικτικά Προγράμματα Επιχειρηματικής Ανάπτυξης:

Αναπτυξιακός Νόμος

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Νεανική & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, και άλλα.


Επαγγελματική Εμπειρία ως Διευθυντής της Αναπτυξιακής Ν. Αργολίδας ΑΕ ΟΤΑ:

Συντονισμός της εκπόνησης και υλοποίησης μελετών και ερευνών της Εταιρείας.

Συντονισμός και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο (ΤΟΠΕΚΟ, ΤΟΠΣΑ, ΟΠΑΑΧ, Βοήθεια στο σπίτι, Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης, EQUAL, ECOSIND – INTERREG III κτλ).

Υπεύθυνος Έργου της Ομάδας Έργου των ΟΠΑΑΧ για την Αντένα της Αργολίδας.


Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση.

Πτυχίο Γεωπόνου από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας με ειδικότητα στην Φυτική Παραγωγή.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σε εξέλιξη: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.


Διαπιστεύσεις.

Κάτοχος Μελετητικού πτυχίου Α’ Τάξης στις κατηγορίες 25 (Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου) και 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) με Αριθμό Μητρώου 15282 στο Μητρώο Μελετητών του Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων.


Διαπιστευμένος Συντάκτης Σχεδίων Δράσης & Βελτίωσης στο ΓΕΩΤΕΕ από το 2003.


Διαπιστευμένος Γεωργικός Σύμβουλος από το ΓΕΩΤΕΕ για τα έτη 2007 & 2008 (αρχική φάση λειτουργίας του Μητρώου) και από τον AGROCERT με αριθμό μητρώου ΓΣ 0312 από το έτος 2008 έως σήμερα.


Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αξιολογητών και Ελεγκτών του ΕΟΜΜΕΧ ( ΕΤΕΑΝ Α.Ε.).


Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αξιολογητών του Ε.Φ.Δ. ΕΦΕΠΑΕ.


Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων του Ε.Φ.Δ. Corallia Clusters Initiative.


Εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον Αναπτυξιακό Νόμο με αριθμό Μητρώου ΜΕ-00399.


Εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για τον Αναπτυξιακό Νόμο με αύξων αριθμό Μητρώου 200.


Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου από το έτος 2001.

 
LinkedIn Profile:

https://gr.linkedin.com/in/michael-danavaras

Η σελίδα μου στο Linkedin


 
Real Time Web Analytics