Ίδρυση νέων επιχειρήσεων 2023

Η Δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» είναι προγραμματισμένη για το 3ο τρίμηνο του 2023. Εδώ μπορείτε να δείτε το μοναδικό επίσημο έγγραφο του Υπουργείου σχετικά με την Δράση αυτή, και τις ελάχιστες πληροφορίες που αυτό διαθέτει.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου, το πρόγραμμα αυτό προφανώς θα έχει ως στόχο την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και εντάσσεται στο νέο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Τα στοιχεία που προκύπτουν από το έγγραφο του Υπουργείου για την Δράση αυτή είναι τα εξής:

  • Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης είναι 200 εκατομμύρια ευρώ.
  • Το πρόγραμμα θα “τρέξει” σε όλη τη χώρα.
  • Η εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης είναι στο 3ο τρίμηνο του 2023.
  • Η Δράση θα είναι ανοικτή για υποβολή προτάσεων μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.

Τα παραπάνω στοιχεία είναι και τα μόνα που μας δίνει η ανακοίνωση.

Με βάση αυτά τα στοιχεία:

  • Τα 200 εκατομμύρια που είναι διαθέσιμα είναι λίγα για όλη την χώρα.
  • Εφόσον η Δράση θα είναι ανοικτή για υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης μέχρι να εξαντληθούν αυτά τα 200 εκατομμύρια, η αξιολόγηση θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας.
  • Κάθε αίτηση, εφόσον λαμβάνει την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία, θα αξιολογείται θετικά και θα εντάσσεται στην Δράση άμεσα, χωρίς ο υποψήφιος να περιμένει να ολοκληρωθεί η υποβολή των αιτήσεων και χωρίς να ανταγωνίζεται σε βαθμολογία με όλες τις υπόλοιπες αιτήσεις που θα υποβάλλονται μετά την δική του αίτηση.

Η άμεση αξιολόγηση είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με ότι γινόταν συνήθως στην προηγούμενη περίοδο του ΕΣΠΑ, όπου σε κάθε Δράση υπήρχε επαρκής περίοδος υποβολής και όλες οι αιτήσεις αξιολογούνταν μετά την ολοκλήρωση όλων των αιτήσεων, χωρίς να έχει σημασία αν μια αίτηση είχε υποβληθεί πρώτη ή τελευταία.

Με την άμεση αξιολόγηση, εφόσον μια αίτηση ενίσχυσης λαμβάνει βαθμολογία πάνω από το όριο που τίθεται από την Πρόσκληση της κάθε Δράσης – και εφόσον έχει γίνει σωστή προετοιμασία του φακέλου της αίτησης – η ένταξη και η εξασφάλιση της χρηματοδότησης είναι σίγουρη.

Το μειονέκτημα του τρόπου αυτού είναι ότι τα χρήματα εξαντλούνται γρήγορα και θα πρέπει όσοι ενδιαφέρονται να βιαστούν ώστε να υποβάλουν όσο το δυνατόν νωρίτερα, όσο υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα χρήματα στο “ταμείο” της Δράσης.

Επειδή το Υπουργείο προγραμματίζει ταυτόχρονα με αυτή την Δράση και μια ακόμη, παρόμοια Δράση, ειδικά για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων, είναι αυτονόητο ότι η παρούσα Δράση δεν θα χρηματοδοτεί τουριστικές επιχειρήσεις.

Επίσης, δεν θα εντάσσονται στην Δράση και επιχειρήσεις στους κλάδους της γεωργίας & της κτηνοτροφίας, της δασοκομίας, της αλιείας και πιθανόν των χερσαίων μεταφορών.

Πλην των παραπάνω, αναμένεται να εντάσσονται στην παρούσα Δράση επιχειρήσεις από όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Με βάση την ως τώρα συσσωρευμένη εμπειρία από παλιότερα προγράμματα ενίσχυσης της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η Δράση θα ευνοεί τους νεότερους υποψήφιους έναντι των μεγαλύτερων, τους κατόχους πανεπιστημιακής μόρφωσης έναντι των αποφοίτων χαμηλότερων βαθμίδων της εκπαίδευσης, την επαγγελματική εμπειρία και ιδίως την σχετική με το αντικείμενο της επιχείρησης, και ίσως την δυνατότητα του υποψήφιου να αποδείξει ότι διαθέτει την ίδια συμμετοχή που του αναλογεί να καταβάλει για την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου.

Όλα αυτά θα τα δούμε με σιγουριά όταν εκδοθεί η Πρόσκληση της Δράσης, κάτι που δεν θα αργήσει να γίνει.

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση ενίσχυσης στην Δράση θα πρέπει να βιαστείτε, ώστε να προλάβετε όσο ακόμα υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα στο “ταμείο”. Ιδίως εάν τα σχέδιά σας περιλαμβάνουν την ανέγερση κτιρίων, ή αν οι δραστηριότητές σας έχουν ιδιαιτερότητες στην αδειοδότηση, θα πρέπει να προετοιμάσετε τα σχέδιά σας σε συνεργασία με τον μηχανικό σας.

Εάν πάλι εξετάζετε την περίπτωση ίδρυσης μιας νέας εταιρείας, θα χρειαστεί να συζητήσετε αρκετά και με τον λογιστή σας. Όλα αυτά χρειάζονται χρόνο για να βρεθούν οι βέλτιστες λύσεις και να γίνει σωστός προγραμματισμός και κατάλληλη προετοιμασία του φακέλου για την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.

Η άμεση αξιολόγηση ευνοεί αυτούς που είναι καλά προετοιμασμένοι και υποβάλουν γρήγορα αίτηση ενίσχυσης, με πλήρη φάκελο.

Επικοινωνήστε μαζί μου για να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που σας δίνονται για να λάβετε χρηματοδότηση, πριν κάνετε ενέργειες που μπορεί να σας κοστίσουν. Δεν ταιριάζουν όλα τα προγράμματα σε όλες τις επιχειρήσεις, ούτε οι Προσκλήσεις των προγραμμάτων βγαίνουν όποτε τις χρειαζόμαστε. Η ενημέρωση είναι πάντα δωρεάν και δεν σας δεσμεύει σε τίποτα!