Ίδρυση νέων επιχειρήσεων 2023

Ενημέρωση: Ολοκληρώθηκε η υποβολή των αιτήσεων στην δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στη Δράση υπεβλήθησαν 3.154 αιτήσεις χρηματοδότησης
συνολικού προϋπολογισμού 555.137.981,32€ με Δημόσια Δαπάνη 292.138.568,99€. Εφόσον το διαθέσιμο ποσό της Δημόσιας Δαπάνης παραμείνει το ίδιο, τα χρήματα επαρκούν για το 65% των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί. Δηλαδή οι δύο στους τρεις θα ενταχθούν, μια πολύ καλή αναλογία για το ΕΣΠΑ.

Αναμένουμε αποτελέσματα το νωρίτερο τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο του 2024.

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και εντάσσεται στο νέο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Τα στοιχεία που προκύπτουν από το έγγραφο του Υπουργείου για την Δράση αυτή είναι τα εξής:

  • Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης είναι 190 εκατομμύρια ευρώ.
  • Το πρόγραμμα θα “τρέξει” σε όλη τη χώρα και η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει Οκτώβριο ή Νοέμβριο του 2023.
  • Η Δράση τελικά θα έχει Συγκριτική Αξιολόγηση, αντίθετα με την αρχική ανακοίνωση ότι θα είναι ανοικτή για υποβολή προτάσεων μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.

Με βάση αυτά τα στοιχεία:

  • Τα 190 εκατομμύρια που είναι διαθέσιμα είναι μάλλον λίγα για όλη την χώρα.
  • Αν γίνει τελικά συγκριτική αξιολόγηση, δεν έχει πλέον σημασία η σειρά προτεραιότητας στο πρόγραμμα. Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν αφού κλείσει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και θα βαθμολογηθούν με βάση τα κριτήρια της Πρόσκλησης – τα οποία δεν ξέρουμε ακόμα.
  • Το Υπουργείο δεν ξεκαθάρισε και πάλι τι ποσοστό της επένδυσης θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι. Στην Προδημοσίευση αναφέρεται το εξής: “Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό που θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση”.
  • Υποθέτω πως αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι συνηθισμένο να υπάρχουν 100 ή 200 χιλιάδες ευρώ στην Τράπεζα με 1% επιτόκιο και επίσημο πληθωρισμό 9,6%, περιμένοντας το ΕΣΠΑ να βγάλει μια Πρόσκληση κάθε 5 χρόνια.
  • Θα ήταν πολύ λογικό να κάνουν ότι και σε πολλά παλιότερα προγράμματα, δηλαδή να είναι βαθμολογούμενο κριτήριο, ξεκινώντας από μηδέν βαθμούς για μηδέν ίδια συμμετοχή και ανεβαίνοντας σε βαθμολογία αναλογικά με το ποσό που διαθέτουν οι επενδυτές.

Με βάση την ως τώρα συσσωρευμένη εμπειρία από παλιότερα προγράμματα ενίσχυσης της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η Δράση θα ευνοεί τους νεότερους υποψήφιους έναντι των μεγαλύτερων, τους κατόχους πανεπιστημιακής μόρφωσης έναντι των αποφοίτων χαμηλότερων βαθμίδων της εκπαίδευσης, την επαγγελματική εμπειρία και ιδίως την σχετική με το αντικείμενο της επιχείρησης, και την δυνατότητα του υποψήφιου να αποδείξει ότι διαθέτει την ίδια συμμετοχή που του αναλογεί.

Επειδή το Υπουργείο προγραμματίζει ταυτόχρονα με αυτή την Δράση και μια ακόμη, παρόμοια Δράση, ειδικά για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων, είναι αυτονόητο ότι η παρούσα Δράση δεν θα χρηματοδοτεί τουριστικές επιχειρήσεις.

Επίσης, δεν θα εντάσσονται στην Δράση και επιχειρήσεις στους κλάδους της γεωργίας & της κτηνοτροφίας, της δασοκομίας, της αλιείας και πιθανόν των χερσαίων μεταφορών.

Πλην των παραπάνω, αναμένεται να εντάσσονται στην παρούσα Δράση επιχειρήσεις από όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με την Προδημοσίευση όμως, εξαιρούνται και οι επιχειρήσεις της εστίασης και του λιανικού εμπορίου.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Στην Δράση μπορούν να συμμετάσχουν υπό ίδρυση και νεοσύστατες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ της Δράσης δεν αναφέρονται στην Προδημοσίευση.

Νεοσύστατες είναι οι επιχειρήσεις που δεν έχουν συμπληρώσει 12 μήνες συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι ΒΑΣΙΚΕΣ κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:
– Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
– Μηχανήματα – Εξοπλισμός
– Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
– Λοιπός Εξοπλισμός
– Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης μικρών επιχειρήσεων)
– Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
– Τεχνικές Μελέτες
– Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
– Μεταφορικά Μέσα
– Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 45% και μπορεί να γίνει 50% αν η επιχείρηση επιτύχει τον στόχο απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Η 1 ΕΜΕ σημαίνει ότι η επιχείρηση θα απασχολήσει έναν / μια μισθωτό με πενθήμερο & οκτάωρο για ένα έτος.

Ο Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός θα είναι από 40.000 € έως 400.000 €. Προσοχή εδώ, γιατί ο ΦΠΑ των δαπανών δεν επιδοτείται.

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση ενίσχυσης στην Δράση θα πρέπει να ξεκινήσετε την προεργασία του φακέλου σας. Αν τα σχέδιά σας περιλαμβάνουν την ανέγερση κτιρίων, ή αν οι δραστηριότητές σας έχουν ιδιαιτερότητες στην αδειοδότηση, θα πρέπει να προετοιμάσετε τα σχέδιά σας σε συνεργασία με τον μηχανικό σας.

Εάν πάλι εξετάζετε την περίπτωση ίδρυσης μιας νέας εταιρείας, θα χρειαστεί να συζητήσετε αρκετά και με τον λογιστή σας. Όλα αυτά χρειάζονται χρόνο για να βρεθούν οι βέλτιστες λύσεις και να γίνει σωστός προγραμματισμός και κατάλληλη προετοιμασία του φακέλου για την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.

Επικοινωνήστε μαζί μου για να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που σας δίνονται για να λάβετε χρηματοδότηση, πριν κάνετε ενέργειες που μπορεί να σας κοστίσουν. Δεν ταιριάζουν όλα τα προγράμματα σε όλες τις επιχειρήσεις, ούτε οι Προσκλήσεις των προγραμμάτων βγαίνουν όποτε τις χρειαζόμαστε. Η ενημέρωση είναι πάντα δωρεάν και δεν σας δεσμεύει σε τίποτα!

Δείτε την διεύθυνσή μου στους χάρτες της Google.