Μιχάλης Νταναβάρας || Σύμβουλος επιχειρηματικής και αγροτικής ανάπτυξης

Εάν τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα σας φαίνονται δύσκολα,

Εάν δεν έχετε πάρει ποτέ καμία ενίσχυση ενώ επενδύετε συνεχώς στην δουλειά σας,

Εάν ακούτε για επιχειρήσεις που έχουν μπει σε κάποιο πρόγραμμα,

Εάν δεν ξέρετε ούτε πως να ξεκινήσετε το ψάξιμο για τα προγράμματα ενίσχυσης,

Τότε βρίσκεστε στο κατάλληλο σημείο.

Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας

Είμαι Σύμβουλος Επιχειρηματικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και ασχολούμαι με :

  • την εκπόνηση μελετών και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών,
  • την επιστημονική & τεχνική υποστήριξη προετοιμασίας και υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων,
  • την αξιολόγηση, έλεγχο και παραλαβή επενδύσεων, που χρηματοδοτούνται από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα,

τόσο στον αγροτικό τομέα όσο και γενικά στην επιχειρηματική ανάπτυξη.

Τι μπορώ να κάνω για σας.

Μπορούμε να συζητήσουμε μαζί για τις δυνατότητες εύρεσης χρηματοδότησης μέσα από τα Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας ιδέας, στο κατάλληλο Πρόγραμμα. Θα σας ενημερώσω όταν κάποιο νέο πρόγραμμα σας ταιριάζει.

Μπορώ να αναλάβω την προετοιμασία και την υποβολή της αίτησης ενίσχυσής σας στο Πρόγραμμα που σας ταιριάζει.

Μπορώ να σας υποστηρίξω στην υλοποίηση του εγκεκριμένου σας σχεδίου μέχρι την ολοκλήρωση και την τελική αποπληρωμή του.

Επαγγελματική Εμπειρία ως Σύμβουλος Ανάπτυξης.

Αγροτική ανάπτυξη

Νέοι Αγρότες

Σχέδια Βελτίωσης

Βιολογική Γεωργία & Κτηνοτροφία

Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

Αγροτουρισμός

Leader

Αγορά Γης με επιδότηση επιτοκίου

Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αγροτών, και άλλα.

Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Αναπτυξιακός Νόμος

Προγράμματα ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Νεανική & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, και άλλα

Δημιουργία business plan, υποστήριξη για τραπεζικό δανεισμό.

Επαγγελματική Εμπειρία ως Διευθυντής της Αναπτυξιακής Ν. Αργολίδας ΑΕ ΟΤΑ:

Συντονισμός της εκπόνησης και υλοποίησης μελετών και ερευνών της Εταιρείας.

Συντονισμός και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο (ΤΟΠΕΚΟ, ΤΟΠΣΑ, ΟΠΑΑΧ, Βοήθεια στο σπίτι, Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης, EQUAL, ECOSIND – INTERREG III κτλ).

Υπεύθυνος Έργου της Ομάδας Έργου των ΟΠΑΑΧ για την Αντένα της Αργολίδας.

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση.

Πτυχίο Γεωπόνου από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας με ειδικότητα στην Φυτική Παραγωγή.

Διαπιστεύσεις.

Κάτοχος Μελετητικού πτυχίου Α’ Τάξης στις κατηγορίες 25 (Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου) και 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) με Αριθμό Μητρώου 15282 στο Μητρώο Μελετητών του Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων.

Διαπιστευμένος Συντάκτης Σχεδίων Δράσης & Βελτίωσης στο ΓΕΩΤΕΕ από το 2003.

Διαπιστευμένος Γεωργικός Σύμβουλος από το ΓΕΩΤΕΕ για τα έτη 2007 & 2008 (αρχική φάση λειτουργίας του Μητρώου) και από τον AGROCERT με αριθμό μητρώου ΓΣ 0312 από το έτος 2008.

Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αξιολογητών και Ελεγκτών του ΕΟΜΜΕΧ ( ΕΤΕΑΝ Α.Ε.).

Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αξιολογητών του Ε.Φ.Δ. ΕΦΕΠΑΕ.

Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων του Ε.Φ.Δ. Corallia Clusters Initiative.

Εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον Αναπτυξιακό Νόμο με αριθμό Μητρώου ΜΕ-00399.

Εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για τον Αναπτυξιακό Νόμο με αύξων αριθμό Μητρώου 200.

Πιστοποιημένος Γεωργικός Σύμβουλος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και τον ΕΛΓΟ – Δήμητρα με αριθμό Μητρώου Α2410 – πιστοποίηση του έτους 2020. 

Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου από το έτος 2001.

Επικοινωνήστε μαζί μου για να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που σας δίνονται για να λάβετε χρηματοδότηση, πριν κάνετε ενέργειες που μπορεί να σας κοστίσουν. Δεν ταιριάζουν όλα τα προγράμματα σε όλες τις επιχειρήσεις, ούτε οι Προσκλήσεις των προγραμμάτων βγαίνουν όποτε τις χρειαζόμαστε. Η ενημέρωση είναι πάντα δωρεάν και δεν σας δεσμεύει σε τίποτα!