ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ – Αναπτυξιακός Νόμος – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

Το νέο ΕΣΠΑ, με διάρκεια από το 2021 ως το 2027 αποτελεί τον νέο κύκλο χρηματοδότησης της εθνικής οικονομίας μέσα από πόρους εθνικούς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ίσως το σημαντικότερο Τομεακό Πρόγραμμα του Νέου ΕΣΠΑ, τουλάχιστον για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, είναι το νέο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021 – 2027 του Υπουργείου Ανάπτυξης, που απευθύνεται στον ιδιωτικό τομέα.