Ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων 2023

Ενημέρωση: Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση της Δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων», η οποία ήταν προγραμματισμένη για το 3ο τρίμηνο του 2023, αν και κοντεύει να περάσει και ο Οκτώβριος. Εδώ μπορείτε να δείτε την Προδημοσίευση της Δράσης, η οποία ανακοινώθηκε στις 11 Οκτώβρη 2023.

Tο πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων από όσους και όσες δεν έχουν ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα στον Τουρισμό, και εντάσσεται στο νέο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Τα στοιχεία που προκύπτουν από το έγγραφο του Υπουργείου για την Δράση αυτή είναι τα εξής:

  • Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης είναι 160 εκατομμύρια ευρώ με ποσοστό ενίσχυσης 45% + επιπλέον 5%
  • Το πρόγραμμα θα “τρέξει” σε όλη τη χώρα και η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει Οκτώβριο ή Νοέμβριο του 2023.
  • Η Δράση τελικά θα έχει Συγκριτική Αξιολόγηση, αντίθετα με την αρχική ανακοίνωση ότι θα είναι ανοικτή για υποβολή προτάσεων μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.

Με βάση αυτά τα στοιχεία:

  • Τα 160 εκατομμύρια που είναι διαθέσιμα είναι λίγα για όλη την χώρα.
  • Αν γίνει τελικά συγκριτική αξιολόγηση, δεν έχει πλέον σημασία η σειρά προτεραιότητας στο πρόγραμμα. Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν αφού κλείσει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και θα βαθμολογηθούν με βάση τα κριτήρια της Πρόσκλησης – τα οποία δεν ξέρουμε ακόμα.
  • Το Υπουργείο δεν ξεκαθάρισε και πάλι τι ποσοστό της επένδυσης θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι. Στην Προδημοσίευση αναφέρεται το εξής: “Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό που θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση”.
  • Υποθέτω πως αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι συνηθισμένο να υπάρχουν 100 ή 200 χιλιάδες ευρώ στην Τράπεζα με 1% επιτόκιο και επίσημο πληθωρισμό 9,6%, περιμένοντας το ΕΣΠΑ να βγάλει μια Πρόσκληση κάθε 5 χρόνια.
  • Θα ήταν πολύ λογικό να κάνουν ότι και το 2017, δηλαδή να είναι βαθμολογούμενο κριτήριο, ξεκινώντας από μηδέν βαθμούς για μηδέν ίδια συμμετοχή και ανεβαίνοντας σε βαθμολογία αναλογικά με το ποσό που διαθέτουν οι επενδυτές.

Με βάση την ως τώρα συσσωρευμένη εμπειρία από παλιότερα προγράμματα ενίσχυσης της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η Δράση θα ευνοεί τους νεότερους υποψήφιους έναντι των μεγαλύτερων, τους κατόχους πανεπιστημιακής μόρφωσης έναντι των αποφοίτων χαμηλότερων βαθμίδων της εκπαίδευσης, την επαγγελματική εμπειρία και ιδίως την σχετική με το αντικείμενο της επιχείρησης, και την δυνατότητα του υποψήφιου να αποδείξει ότι διαθέτει την ίδια συμμετοχή που του αναλογεί.

Στην Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014 – 2020 που προκηρύχθηκε το 2017 και μοιάζει πολύ με το σημερινό πρόγραμμα, τα κριτήρια βαθμολογίας ήταν τα εξής:

Εκτός των αντικειμενικών στοιχείων (εμπειρία – ίδια συμμετοχή), το 1/3 της βαθμολογίας προήλθε από την σωστή τεκμηρίωση της αίτησης ενίσχυσης και τη σωστή οικονομική μελέτη. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διαλέξετε με μεγάλη προσοχή τον σύμβουλό σας.

Αν σκέφτεστε την ανέγερση νέων κτιρίων θα πρέπει να προετοιμάσετε τα σχέδιά σας σε συνεργασία με τον μηχανικό σας. Σύμφωνα με την Προδημοσίευση θα πρέπει οι αιτήσεις να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής. Ακόμη κι αν έχετε ήδη υφιστάμενα κτίρια, τα οποία θα χρειαστούν τροποποιήσεις, και πάλι μπορεί να χρειαστεί άδεια δόμησης ή άδεια μικρής κλίμακας.

Θα χρειαστείτε σημαντική βοήθεια και από τον μηχανικό σας, εκτός κι αν έχετε ήδη έτοιμα τα σχέδια, τις προμετρήσεις και τον προϋπολογισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Εάν πάλι εξετάζετε την περίπτωση ίδρυσης μιας νέας εταιρείας, θα χρειαστεί να συζητήσετε αρκετά και με τον λογιστή σας. Όλα αυτά χρειάζονται χρόνο για να βρεθούν οι βέλτιστες λύσεις και να γίνει σωστός προγραμματισμός και κατάλληλη προετοιμασία του φακέλου για την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης. Προσοχή χρειάζεται και εδώ, καθώς οι εταίροι – μέτοχοι μιας επιχείρησης δεν επιτρέπεται να έχουν ήδη δραστηριότητα στον Τουρισμό.

Σύμφωνα με την Προδημοσίευση, ισχύουν τα εξής:

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Στην Δράση μπορούν να συμμετάσχουν υπό ίδρυση και νεοσύστατες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του Τουρισμού. Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ της Δράσης δεν αναφέρονται στην Προδημοσίευση.

Νεοσύστατες είναι οι επιχειρήσεις που δεν έχουν συμπληρώσει 12 μήνες συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Για τα Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ισχύουν τα εξής:

Ξενοδοχεία: Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και πάνω και δυναμικότητα 12 ή περισσότερες κλίνες.

Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping): Κατάταξη 3*** (τριών αστέρων) και πάνω.

Για τα Μη Κύρια τουριστικά καταλύματα ισχύουν τα εξής:

Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες: Ελάχιστος Αριθμός Τριών Κατοικιών. Όλες οι κατοικίες πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα. Προσοχή εδώ, οι τουριστικές επαύλεις δεν αναφέρονται εδώ.

Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα: Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιών και άνω και Ελάχιστη Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλινών.

Επιλέξιμες Δαπάνες – Κατηγορίες:

-Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

-Μηχανήματα-Εξοπλισμός

-Ψηφιακός εξοπλισμός και λογισμικό

-Λοιπός εξοπλισμός

-Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης μικρών επιχειρήσεων)

-Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

-Τεχνικές Μελέτες

-Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

-Μεταφορικά Μέσα

-Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 45% και μπορεί να γίνει 50% αν η επιχείρηση επιτύχει τον στόχο απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Οι 0,2 ΕΜΕ σημαίνουν ότι η επιχείρηση θα απασχολήσει έναν / μια μισθωτό με πενθήμερο & οκτάωρο για περίπου 2,5 μήνες.

Ο Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός θα είναι από 80.000 € έως 400.000 €. Προσοχή εδώ, γιατί ο ΦΠΑ των δαπανών δεν επιδοτείται.

Το πρόγραμμα αυτό είναι μια σημαντική ευκαιρία για τα Μη Κύρια τουριστικά καταλύματα, δηλαδή για Ενοικιαζόμενα Δωμάτια και Διαμερίσματα, καθώς και για Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες.
Το άνω όριο του προϋπολογισμού στις 400 χιλιάδες ευρώ επαρκεί για τέτοιες μονάδες, ενώ είναι πολύ μικρό για ξενοδοχείο, εκτός κι αν υπάρχει ήδη το κτίριο.

Και ενώ για τα ξενοδοχεία και τα camping υπάρχει κάθε χρόνο πρόσκληση από τον Αναπτυξιακό Νόμο, για τα Μη Κύρια Καταλύματα αυτή ίσως θα είναι και η μοναδική πρόσκληση από το ΕΣΠΑ για όλη την επταετία 2021 – 2027. Το προηγούμενο – σχεδόν – ίδιο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για ίδρυση νέων τουριστικών καταλυμάτων “έτρεξε” το 2017, πριν έξι χρόνια.

Βέβαια το 2018 είχαμε και τις Προσκλήσεις από τα Leader, αλλά αυτά έχουν λίγα χρήματα στο Ταμείο. Έχουμε και σήμερα Πρόσκληση από το Leader της Ανατολικής Πελοποννήσου, με 200 χιλιάδες ευρώ στο ταμείο για επενδύσεις στον Τουρισμό, για μια περιοχή που περιλαμβάνει την μισή Αργολίδα, την μισή Αρκαδία και όλη τη Λακωνία. Ποιός θα πρωτοπάρει, όταν τα χρήματα καλά καλά δεν φτάνουν ούτε για μια μεγάλη επένδυση?

Είχαμε και το εξαιρετικό Πρόγραμμα του ΠΕΠ Πελοποννήσου το 2020, το 3.a.2. Είχε 9 εκατομμύρια στο ταμείο για όλη την Πελοπόννησο, και για όλων των ειδών τις επενδύσεις – όχι μόνο για τον τουρισμό. Οι υποψήφιοι ζήτησαν περίπου 140 εκατομμύρια δημόσιας δαπάνης. Και η Περιφέρεια ανέβασε το ποσό από τα 9 στα 11 εκατομμύρια περίπου! Έχω μείνει ακόμη με την απορία, γιατί έδωσαν δύο παρατάσεις στην υποβολή των αιτήσεων, αφήνοντας ανοιχτό το πρόγραμμα για πέντε μήνες, ενώ έβλεπαν ότι οι αιτήσεις ήταν ήδη πάρα πολλές.

Επικοινωνήστε μαζί μου για να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που σας δίνονται για να λάβετε χρηματοδότηση, πριν κάνετε ενέργειες που μπορεί να σας κοστίσουν. Δεν ταιριάζουν όλα τα προγράμματα σε όλες τις επιχειρήσεις, ούτε οι Προσκλήσεις των προγραμμάτων βγαίνουν όποτε τις χρειαζόμαστε. Η ενημέρωση είναι πάντα δωρεάν και δεν σας δεσμεύει σε τίποτα!

Δείτε την διεύθυνσή μου στους χάρτες της Google.