Νέοι Αγρότες 2024

Νέο – 15 Ιουλίου 2024: Το πρόγραμμα βρίσκεται στην φάση της διαβούλευσης της υπουργικής απόφασης για τις λεπτομέρειες εφαρμογής.

Το κείμενο της απόφασης βρίσκεται σε διαβούλευση ήδη από τις 11 Ιουλίου 2024, και θα παραμείνει έως τις 25 Ιουλίου 2024. Εάν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να δείτε την διαβούλευση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/categories/126-divouleush_p3-75-1

Η δημοσίευση της Πρόσκλησης αναμένεται τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο του 2024, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ για το 2024.

Η πρόσκληση του 2024 φαίνεται να έχει μικρότερο ενδιαφέρον συγκριτικά με την προηγούμενη του έτους 2021, οπότε αυξάνονται οι πιθανότητες να ενταχθούν όλοι οι υποψήφιοι από την αρχή.


Πριν υποβληθεί δηλαδή η αίτηση στο πρόγραμμα, θα έχει προηγηθεί η υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ για το 2024. Δηλαδή, όσοι και όσες ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να σχεδιάσουν τα πάντα μαζί με τον σύμβουλό τους πριν την υποβολή της αίτησης ΟΣΔΕ.

Το πρόγραμμα φαίνεται να έχει ορισμένες αλλαγές, με σημαντικότερη την μείωση του ποσού σε 30 χιλιάδες για τις επιχειρήσεις φυτικής παραγωγής και την αύξηση σε 40 χιλιάδες για τις επιχειρήσεις της ζωικής παραγωγής, πάντα για τις πεδινές περιοχές. Το ποσό αυξάνεται κατά 2.500 ευρώ στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Παραμένει η υποχρέωση να δηλωθεί στην εφορία κύκλος εργασιών στο 50% ή στο 60% της τυπικής απόδοσης. Τα (δωρεάν) σεμινάρια κατάρτισης αυξάνονται από 150 σε 250 ώρες.

Θα δούμε βέβαια και πόσα από αυτά θα παραμείνουν και στην τελική Πρόσκληση του προγράμματος, καθώς και τι άλλο θα αλλάξει που δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο της διαβούλευσης ή την προδημοσίευση.

Για τον σχεδιασμό του προγράμματος

Εάν σας ενδιαφέρει το Πρόγραμμα των Νέων Αγροτών, μην κάνετε πράξεις που μπορεί να σας βγάλουν εκτός προγράμματος όπως: γονικές παροχές & μισθωτήρια αγροτεμαχίων, δηλώσεις ΟΣΔΕ, άδειες λαϊκών αγορών, έναρξη αγροτικού επαγγέλματος κτλ πριν τις συζητήσετε με τον σύμβουλό σας.

Μπορεί το πρόγραμμα των νέων αγροτών να φαίνεται απλό, όμως οι ημερομηνίες των ενεργειών αυτών έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να έχει γίνει πολύ πριν την υποβολή της αίτησης γιατί τα λάθη σε αυτό το Πρόγραμμα δεν αντιστρέφονται αργότερα.

Επειδή κάθε περίπτωση υποψήφιου – υποψήφιας είναι μοναδική, επικοινωνήστε μαζί μου πριν κάνετε ενέργειες σαν τις παραπάνω, οι οποίες μπορεί να σας κοστίσουν σημαντικά. Η ενημέρωση είναι δωρεάν και δεν σας δεσμεύει σε τίποτα!

Επικοινωνήστε μαζί μου για να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που σας δίνονται για να λάβετε χρηματοδότηση, πριν κάνετε ενέργειες που μπορεί να σας κοστίσουν. Δεν ταιριάζουν όλα τα προγράμματα σε όλες τις επιχειρήσεις, ούτε οι Προσκλήσεις των προγραμμάτων βγαίνουν όποτε τις χρειαζόμαστε. Η ενημέρωση είναι πάντα δωρεάν και δεν σας δεσμεύει σε τίποτα!

Δείτε την διεύθυνσή μου στους χάρτες της Google.