Μιχάλης Νταναβάρας
Σύμβουλος Ανάπτυξης | Λυγουριό Αργολίδας

Αγροτική Ανάπτυξη » Αγορά αγροτικής γης (Ενεργό)

Επιδότηση επιτοκίου για αγορά αγροτικής γης από νέους γεωργούς & κτηνοτρόφους, με επιδοτούμενο επιτόκιο σε ποσοστό 70% (πεδινές) και 100% (μειονεκτικές & ορεινές περιοχές).

Ενδιαφέρεστε για αγορά αγροτικής γης? Μπορείτε να κάνετε το δάνειο σχεδόν άτοκο - εάν καταφέρετε να βρείτε τράπεζα που θα σας δανείσει!


Το πρόγραμμα επιδοτεί το επιτόκιο δανείου για την αγορά γεωργικής γης απευθύνεται σε νέους αγρότες & κτηνοτρόφους έως 40 ετών, που θέλουν να αποκτήσουν δική τους γεωργική γη.


Αίτηση για την επιδότηση αυτή μπορεί να κατατεθεί οποιαδήποτε στιγμή και το πρόγραμμα αυτό είναι ανεξάρτητο από τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ κτλ.

Προϋπόθεση για την επιδότηση του επιτοκίου είναι να έχει εξασφαλίσει ο ενδιαφερόμενος την έγκριση δανείου από τράπεζα της επιλογής του για την αγορά του αγροτεμαχίου.


Επισημαίνεται ότι η έγκριση της Τράπεζας γίνεται με καθαρά οικονομικά κριτήρια και πρέπει να προηγείται της αίτησης επιδότησης του επιτοκίου. Με απλά λόγια θα πρέπει πρώτα ο ενδιαφερόμενος να εξασφαλίσει από την τράπεζα την έγκριση του δανείου του μετά από τον έλεγχο των οικονομικών του στοιχείων (και την εκτίμηση της ικανότητάς του από την τράπεζα να πληρώνει τις δόσεις του δανείου).

Επισημαίνεται ακόμη ότι το ύψος του δανείου φτάνει έως και το 80% της αξίας του αγροτεμαχίου, κατά συνέπεια ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον το 20% της αξίας του αγροτεμαχίου.

Το πρόγραμμα επιδοτεί το επιτόκιο του δανείου σε ύψος 100% στους κατοίκους ορεινών & μειονεκτικών περιοχών, ενώ στους κατοίκους των πεδινών περιοχών η επιδότηση του επιτοκίου είναι 70%.

Η αγορά γεωργικής γης αφορά αγροτεμάχια που βρίσκονται κοντά στον τόπο μόνιμης κατοικίας, σε απόσταση που δίνει την δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης. Με την αγορά ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει έναν τουλάχιστον στόχο από τους παρακάτω:

1. Τη δημιουργία βιώσιμης αγροτικής εκμετάλλευσης,
2. Την εξαγορά αγροτεμαχίων τα οποία παρεμβάλλονται (εφάπτονται) στην υφιστάμενη αγροτική εκμετάλλευση ή συνορεύουν με υφιστάμενο ιδιόκτητο αγροτεμάχιο,
3. Η αγορά του αγροτεμαχίου θα συνδέεται άμεσα με το επενδυτικό πρόγραμμα της εκμετάλλευσης. Απαιτείται η πραγματοποίηση επένδυσης εντός διετίας από την ένταξη στο πρόγραμμα, η οποία θα έχει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα εξεταζόμενη αυτοτελώς.

Το δάνειο είναι μακροπρόθεσμο και η κεφαλαιοποιημένη αξία της ενίσχυσης ανέρχεται έως τις 40.000€ στις ορεινές & μειονεκτικές περιοχές και έως τις 25.000€ για τις πεδινές περιοχές.

Οι δεσμεύσεις των νέων αγροτών που θα λάβουν την επιδότηση έχουν διάρκεια 10 ετών και είναι:
Να διατηρήσουν την ιδιότητα του αγρότη.
Να παραμείνουν μόνιμοι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών.
Να διατηρήσουν στην κατοχή τους το αγροτεμάχιο για το οποίο επιδοτήθηκαν.
Να διευκολύνουν τους ελέγχους των Κρατικών Υπηρεσιών.
Να εξοφλούν έγκαιρα τις τοκοχρεολυτικές δόσεις του δανείου.

Σε περίπτωση αθέτησης των παραπάνω δεσμεύσεων οι επιπτώσεις είναι σοβαρές: Επιστροφή των ποσών που έχουν εισπράξει ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Τυχόν τοκοχρεολυτικές δόσεις μετατρέπονται σε ληξιπρόθεσμες.
Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, εκτός από τις ποινικές και λοιπές κυρώσεις επιβάλλεται αποκλεισμός για διάστημα 10 ετών από κάθε μορφής ενίσχυση.


Επικοινωνήστε μαζί μου για περισσότερες λεπτομέρειες και για να συζητήσουμε τα πλεονεκτήματα αλλά και τις υποχρεώσεις του Προγράμματος.


Real Time Web Analytics