Μιχάλης Νταναβάρας
Σύμβουλος Ανάπτυξης | Λυγουριό Αργολίδας

Αγροτική Ανάπτυξη » Μεταποίηση σε μη γεωργικό προϊόν

Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων Μέτρο 4.2, Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020"

Δράση 4.2.2 - Το τελικό προϊόν ΔΕΝ είναι γεωργικό προϊόν.

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για την Δράση 4.2.2: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης (ΜΗ γεωργικό προϊόν). Μπορείτε να δείτε την Πρόσκληση εδώ.

Η Δράση 4.2.2 αφορά τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους:
κλάδους.
αα) Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος.
ββ) Ζυθοποιία.
γγ) Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα).
δδ) Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων.
εε) Μονάδες πυρηνελαιουργείων.
στστ) Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης.
ζζ) Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας).
ηη) Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών. 
θθ) Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής. 
ιι) Αξιοποίηση παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών διατροφής.  
ιαια) Παραγωγή Βάμβακος και λοιπές κλωστικές ίνες. 
ιβιβ) Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού. 
 
Η δημόσια δαπάνη της Δράσης είναι 30 εκατομμύρια, ενώ τα όρια του προϋπολογισμού των αιτήσεων είναι από 600 χιλιάδες € έως και 3 εκατομμύρια € (δηλαδή μόνο μεγάλες επενδύσεις, οι μικρότερες από 100 μέχρι και 600 χιλιάδες € θα τρέξουν με ξεχωριστές προσκλήσεις από τις Περιφέρειες). 


Το ποσοστό ενίσχυσης για την Πελοπόννησο είναι 50% για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και 45% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης ξεκινά στις 13 Ιουνίου και λήγει στις 12 Οκτωβρίου 2017.


Η δεύτερη πρόσκληση που εκδόθηκε αφορά την Δράση 4.2.2. (ΜΗ γεωργικό προϊόν). Επισημαίνεται ότι υπάρχουν άλλες δύο Δράσεις στο Υπομέτρο 4.2:

Προσοχή: 

  • Επενδύσεις στην Δράση 4.2.2 με προϋπολογισμό από 100 έως και 600 χιλιάδες ευρώ  θα γίνουν με ξεχωριστές προσκλήσεις σε κάθε Περιφέρεια (αναμένονται).
  • Επενδύσεις στα πλαίσια της Δράσης  4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία / ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες», ανεξαρτήτως προϋπολογισμού επίσης θα γίνουν με ξεχωριστές προσκλήσεις σε κάθε Περιφέρεια (αναμένονται). 

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου, όλες οι Δράσεις του Μέτρου 4.2 (Μεταποίηση) έχουν εκχωρηθεί στις Περιφέρειες. Περιμένουμε να αποφασιστεί αν θα τα χειριστούν οι ίδιες οι Περιφέρειες ή αν θα προκηρυχθούν μέσω των Leader.

Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

Το Πρόγραμμα αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, την εμπορία ή και την ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.


Σύμφωνα με το Υπουργείο, προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδυτικά σχέδια που αυξάνουν την απασχόληση, σε επενδύσεις όπου υπάρχει ελλειμματικότητα μεταποιητικής υποδομής, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε περιφέρειας, όπως αυτά προκύπτουν από τον περιφερειακό σχεδιασμό ή τις μελέτες έξυπνης εξειδίκευσης.

Έμφαση δίνεται στην ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου όπως αυτή εκφράζεται ως δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου αλλά και ως δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων από το εξωτερικό.

Ακόμη, στα επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε εκσυγχρονισμούς υφιστάμενων μεταποιητικών μονάδων δίνεται προτεραιότητα στον εξωστρεφή / εξαγωγικό χαρακτήρα της επιχείρησης.


Το Μέτρο περιλαμβάνει, εκτός από την κλασική μεταποίηση με τελικό προϊόν γεωργικό προϊόν που ενισχυόταν μέχρι σήμερα, και τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό όπως τα αποστάγματα, η ζυθοποιία, η παραγωγή αιθέριων ελαίων και τα καλλυντικά που είναι νέα δυνατότητα. Στους επαγγελματίες αγρότες δίνεται η δυνατότητα της μεταποίησης με τελικό προϊόν γεωργικό ή και μη γεωργικό.Το Πρόγραμμα θα εφαρμοστεί με τρεις ξεχωριστές Δράσεις, με τη μια να αφορά αποκλειστικά - για πρώτη φορά - τους επαγγελματίες αγρότες:


1) ΔΡΑΣΗ 4.2.1 - Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)  - Δημόσια Δαπάνη 120 εκατ. €. (Υπάρχει ξεχωριστή σελίδα για την Δράση).
Ενισχύονται μεταποιητικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης, με αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης.
Δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και μεγαλύτερες επιχειρήσεις.  Ελάχιστο ύψος επένδυσης από 600 χιλιάδες και μέγιστο  έως 5 εκατομμύρια €.


Ποσοστό ενίσχυσης:
75% Μικρά Νησιά Αιγαίου
50% Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (και η Πελοπόννησος)
40% Λοιπές Περιοχές (Στ. Ελλάδα, Δυτ. Μακεδονία, Αττική)
Τα ποσοστά αυτά αυξάνονται κατά 20% και μέχρι 90% στις επενδύσεις που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών. 

Ενημέρωση: Προτάσεις για την Δράση αυτή ύψους μέχρι και 600 χιλιάδων € θα χρηματοδοτηθούν μέσω των τοπικών προγραμμάτων Leader

2)  ΔΡΑΣΗ 4.2.2 - Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός Παραρτήματος Ι (Μη γεωργικό προϊόν) - Δημόσια Δαπάνη 30 εκατ. €. (Η σελίδα αφορά την Δράση αυτή)
Ενισχύονται μεταποιητικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης (Μη γεωργικό προϊόν) με αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης, δηλαδή στην μεταποίηση και εμπορία τομέων όπως η επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, η ζυθοποιία, η επεξεργασία προϊόντων κυψέλης, η παραγωγή αιθέριων ελαίων, τα πυρηνελαουργεία, η παραγωγή αποσταγμάτων, η παραγωγή καλυντικών, η αξιοποίηση παραπροϊόντων, επεξεργασία βάμβακος και άλλων κλωστικών ινών.
Δικαιούχοι: Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις (όχι οι μεγάλες)
Μέγιστο ύψος επένδυσης: Έως 5 εκατ. €, με κατώτατο όριο τις 100 χιλ. €
Ποσοστό ενίσχυσης: για τις επενδύσεις μέχρι και 300.000€ η ενίσχυση εμπίπτει στους περιορισμούς του κανονισμού των de minimis οπότε το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 65%, ενώ για επενδύσεις άνω των 300.000€ η ενίσχυση θα χορηγείται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο περιφερειακό χάρτη ενισχύσεων. 

3)  ΔΡΑΣΗ 4.2.3 - Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες - Δημόσια Δαπάνη 10 εκατομμύρια € (εκτιμώμενη - η πρόσκληση αναμένεται).
Ενισχύονται επαγγελματίες αγρότες, που δραστηριοποιούνται στη παραγωγή προϊόντων εντός ή εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης, με αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης. Πρόκειται για νέο στόχο του Μέτρου προκειμένου να μεταποιούν οι ίδιοι τα προϊόντα τους και να παρέχουν προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία έτσι ώστε να αυξήσουν το εισόδημά τους.


Ειδικότερα, ενισχύονται οι τομείς όπως κρέατος, γάλακτος, οίνου, ζυθοποιείας, αποσταγμάτων, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, επεξεργασίας προϊόντων κυψέλης.
Δικαιούχοι: Επαγγελματίες αγρότες.
Μέγιστο ύψος επένδυσης: Έως 300 χιλ. € κατώτατο όριο τις 50 χιλ. €.


Η δράση αυτή θα εφαρμοστεί συνδυαστικά με το Μέτρο των σχεδίων βελτίωσης θέτοντας αθροιστικά ανώτατο ύψος επένδυσης τις 500 χιλ. €.
Το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με το τελικό προϊόν αν αφορά γεωργικό ή μη, όπως και στις αντίστοιχες δράσεις παραπάνω.


Ενημέρωση: Όλες οι προτάσεις για την Δράση αυτή θα χρηματοδοτηθούν μέσα από ξεχωριστές Προσκλήσεις σε κάθε Περιφέρεια.


Τι είναι το Παράρτημα Ι της Συνθήκης?

Το Παράρτημα Ι περιλαμβάνει τα προϊόντα που θεωρούνται γεωργικά και η επεξεργασία τους λέγεται και Πρώτη Μεταποίηση. Όλες οι επιχειρήσεις της πρώτης μεταποίησης ελέγχονται εξίσου σφιχτά με όλη την πρωτογενή γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Ενδεικτικά, οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην πρώτη μεταποίηση είναι:

Ελαιοτριβεία, τυποποιητήρα, ραφιναρίες Ελαιολάδου,

Τυροκομεία, Επεξεργασία γάλακτος, Παραγωγή γιαουρτιού,

Σφαγεία, Μονάδες επεξεργασίας κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων, Επεξεργασιά αυγών,

Επεξεργασία μελιού, παραγωγή προϊόντων μελιού,

Ξηραντήρια, αποθήκευση κτλ δημητριακών, 

Οινοποιεία, Παραγωγή ξυδιού,

Επεξεργασία οπορωκηπευτικών, φρούτων, ξηρών καρπών, σύκων κτλ., κονσερβοποίηση, χυμοποιεία, αποξηραντήρια, 

Άνθη και ζωντανά φυτά, σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό,

Επεξεργασία ζωοτροφών,

Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.


Σημαντική αλλαγή σε σχέση με τον τρόπο εφαρμογής του Προγράμματος στο παρελθόν είναι η ύπαρξη τριών ξεχωριστών Δράσεων, με τις δύο πρώτες να απευθύνονται σε επιχειρήσεις, με προϋπολογισμό που ξεκινά από τις 100 χιλιάδες ευρώ, και την τρίτη από αυτές να απευθύνεται ειδικά στους επαγγελματίες αγρότες με προϋπολογισμό επένδυσης που ξεκινά από τις 50 χιλιάδες ευρώ.


Το ποσοστό επιδότησης εξαρτάται από την Περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης, την Δράση, το ύψος του προϋπολογισμού και το είδος της επιχείρησης. Στην Πελοπόννησο ξεκινά από το 35% φτάνει έως το 65% της καθαρής αξίας της επένδυσης.

 

 Ενισχυόμενες και μη ενισχυόμενες δαπάνες.

Οι επιλέξιμες δαπάνες (κοινές για όλες τις δράσεις) αφορούν κυρίως στην κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό των μονάδων μεταποίησης, στην απόκτηση ή/και τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού τους καθώς και στην απόκτηση εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για την εξοικονόμηση ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, στην αγορά οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης και στις γενικές δαπάνες αμοιβών μηχανικών, συμβούλων.


Επικοινωνήστε μαζί μου για την έγκαιρη και σωστή προετοιμασία υλοποίησης της επένδυσής σας.

Real Time Web Analytics