Μιχάλης Νταναβάρας
Σύμβουλος Ανάπτυξης | Λυγουριό Αργολίδας

Επιχειρηματικότητα | ΕΣΠΑ

Επιχειρηματικότητα - ΕΣΠΑ 2014 - 2020

ΕΣΠΑ 2014 - 2020


Η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στην χώρα μας γίνεται κυρίως μέσα από δύο βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία.


Το ΕΣΠΑ 2014 - 2020 είναι ένα επταετές πρόγραμμα χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας.


Είναι το πιο ισχυρό εργαλείο με το οποίο το Δημόσιο μπορεί να κατευθύνει την ανάπτυξη της οικονομίας στους κλάδους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και προοπτικές ανάπτυξης και βελτίωσης. Αφορά τόσο τις δημόσιες επενδύσεις και έργα υποδομής όσο και τα ιδιωτικά έργα κάθε μορφής.


Αναλυτικότερα στοιχεία για το ΕΣΠΑ μπορείτε να δείτε εδώ:


ΕΣΠΑ 2014 - 2020Αναπτυξιακός Νόμος


Εκτός από το ΕΣΠΑ υπάρχει και ο Αναπτυξιακός ή Επενδυτικός Νόμος, ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων προς αξιολόγηση και έγκριση υπαγωγής στις διατάξεις του. Αναλυτικά για τον Αναπτυξιακό Νόμο μπορείτε να δείτε εδώ:


Αναπτυξιακός ΝόμοςΕάν έχετε αρκετή υπομονή, μπορείτε να δείτε τον Οδηγό που έχει εκδώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης για τις δυνατότητες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων με τίτλο "Οδηγός Επιχειρηματικότητας - Χρηματοδοτικά Εργαλεία - ΕΣΠΑ".Ενεργές Δράσεις του ΕΣΠΑ


Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες Δράσεις από το 2016:


1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης


2. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα


3. Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών


4. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.


Για τις 4 παραπάνω Δράσεις αναμένεται και Β' κύκλος. Φιλοδοξία του Υπουργείου ήταν ο Β' κύκλος να ξεκινήσει μέσα στο 2016, αλλά η καθυστέρηση στην αξιολόγηση των προτάσεων του Α' κύκλου πήγε πολύ πίσω την διαδικασία.Τον Μάρτιο του 2017 προκηρύχθηκε η Δράση Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ, που έχει στόχο να προωθήσει την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία. Αναλυτικά για την Δράση μπορείτε να δείτε εδώ:


Ερευνώ - Δημιουργώ - ΚαινοτομώΑναμενόμενες Δράσεις του ΕΣΠΑ


Εκτός από τις παραπάνω Δράσεις, αναμένονται και ορισμένες ακόμη, και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν για προσκλήσεις εντός του α' εξαμήνου του 2017 σε δύο συγκεκριμένες Δράσεις. Αναλυτικά, μπορείτε να δείτε περισσότερα στοιχεία εδώ:


Δημιουργία Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων


Αναβάθμιση υφισταμένων Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου - Εστίασης - Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.


Real Time Web Analytics