Μιχάλης Νταναβάρας
Σύμβουλος Ανάπτυξης | Λυγουριό Αργολίδας

Επιχειρηματικότητα | ΕΣΠΑ

Επιχειρηματικότητα - ΕΣΠΑ 2014 - 2020

ΕΣΠΑ 2014 - 2020


Η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στην χώρα μας γίνεται κυρίως μέσα από δύο βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία.


Το ΕΣΠΑ 2014 - 2020 είναι ένα επταετές πρόγραμμα χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας.


Είναι το πιο ισχυρό εργαλείο με το οποίο το Δημόσιο μπορεί να κατευθύνει την ανάπτυξη της οικονομίας στους κλάδους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και προοπτικές ανάπτυξης και βελτίωσης. Αφορά τόσο τις δημόσιες επενδύσεις και έργα υποδομής όσο και τα ιδιωτικά έργα κάθε μορφής.


Αναλυτικότερα στοιχεία για το ΕΣΠΑ μπορείτε να δείτε εδώ:


ΕΣΠΑ 2014 - 2020Αναπτυξιακός Νόμος


Εκτός από το ΕΣΠΑ υπάρχει και ο Αναπτυξιακός ή Επενδυτικός Νόμος, ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων προς αξιολόγηση και έγκριση υπαγωγής στις διατάξεις του. Αναλυτικά για τον Αναπτυξιακό Νόμο μπορείτε να δείτε εδώ:


Αναπτυξιακός ΝόμοςΕάν έχετε αρκετή υπομονή, μπορείτε να δείτε τον Οδηγό που έχει εκδώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης για τις δυνατότητες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων με τίτλο "Οδηγός Επιχειρηματικότητας - Χρηματοδοτικά Εργαλεία - ΕΣΠΑ".Real Time Web Analytics