Μιχάλης Νταναβάρας
Σύμβουλος Ανάπτυξης | Λυγουριό Αργολίδας

Επιχειρηματικότητα | ΕΣΠΑ » Ενίσχυση Ίδρυσης & Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ενίσχυση Ίδρυσης & Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - Νοέμβριος 2017

Νέα Δράση - Εκδόθηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων - Μπορείτε να δείτε το κείμενο της Πρόσκλησης εδώ. Υποβολή αιτήσεων στήριξης μέχρι τις 15 Μαΐου 2018. Ενημέρωση: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε.

Τα πιο σημαντικά σημεία της Δράσης είναι:
Η Δράση στοχεύει στην δημιουργία νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σε όλη την χώρα.
Ο προϋπολογισμός της πρότασης μπορεί να είναι από 25.000 έως 400.000 ευρώ. Η ενίσχυση είναι το 45% των επιλέξιμων δαπανών. Αν γίνει πρόσληψη προσωπικού το ποσοστό ανεβαίνει στο 50%.
Προσοχή: Μαζί με την αίτηση χρηματοδότησης ο υποψήφιος θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της δικής του συμμετοχής.

Επικοινωνήστε μαζί μου για την έγκαιρη και σωστή προετοιμασία υποβολής της αίτησης και υλοποίησης της επένδυσής σας.

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

Ο Προϋπολογισμός της Δράσης είναι 120 εκατ. ευρώ για όλη τη χώρα.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
Κατηγορία Δικαιούχων Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.

Ο προϋπολογισμός της πρότασης μπορεί να είναι από 25.000 έως 400.000 ευρώ. Χρηματοδοτείται το 45% των επιλέξιμων δαπανών. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 50%.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής. Οι δικαιούχοι θα πρέπει:
- να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου
- να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια
- να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης
- να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Επιδοτούμενες δαπάνες:
- Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

- Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
- Μεταφορικά μέσα
- Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
- Προβολή/Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις
- Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου
- Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
- Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, δηλαδή από τις 7 Νοεμβρίου 2017.

Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
- Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας
- Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών  και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών
- Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων
- Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά.
- Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού

Επισήμανση - Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος/σήματος λειτουργίας.

Ηλεκτρονική υποβολή
Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων γίνεται ηλεκτρονικά
. Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης κατατίθεται και Ηλεκτρονικός Φάκελος Υποψηφιότητας ο οποίος περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου (pdf).


Επικοινωνήστε μαζί μου για την έγκαιρη και σωστή προετοιμασία υποβολής της αίτησης και υλοποίησης της επένδυσής σας. 


Επίσημη Ιστοσελίδα της Δράσης:  http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=31&cs=


Επικοινωνία με το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ - Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα - Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 8.00 πμ. έως τις 5.00 μμ - Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 8.00 πμ έως τις 7.00 μμ. - Εmail: infoepan@mou.gr 

Real Time Web Analytics