Μιχάλης Νταναβάρας
Σύμβουλος Ανάπτυξης | Λυγουριό Αργολίδας

Αγροτική Ανάπτυξη

Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων διαρκεί από το 2014 έως και το 2020.


Ως συνήθως, τα πρώτα χρόνια του Προγράμματος, δηλαδή το 2014, το 2015 και το 2016 πέρασαν χωρίς να ξεκινήσει καμία Δράση του.


Αυτά βέβαια συμβαίνουν σε κάθε Πλαίσιο Στήριξης καθώς η ανικανότητα του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα είναι διαχρονική και αμετάβλητη - και συμβαίνουν και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες - οπότε δεν θα το σχολιάσω περισσότερο.


Όπως φαίνεται, το 2017 θα είναι η χρονιά που θα ξεκινήσουν οι μεγαλύτερες (τόσο σε προϋπολογισμό όσο και σε επίδραση) Δράσεις. Αυτές είναι οι παρακάτω:

Νέοι αγρότες


Σχέδια Βελτίωσης


Βιολογική Γεωργία & Κτηνοτροφία


Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων


Αγροτουρισμός - Leader


Μείωση Ρύπανσης Νερού (Νιτρορύπανση)Πολύ σημαντικό είναι και το Πρόγραμμα που αφορά την αγορά αγροτικής γης από Νέους έως 40 ετών με επιδοτούμενο επιτόκιο (έως και 100%).

Το Πρόγραμμα αυτό είναι ανεξάρτητο από τα Ευρωπαϊκά Πλαίσια Στήριξης. Σε γενικές γραμμές στοχεύει στην στήριξη Νέων Αγροτών για να αποκτήσουν δική τους γεωργική γη και να κάνουν την επιχείρησή τους βιώσιμη.


Αγορά αγροτικής γης με επιδοτούμενο επιτόκιο δανείου


Για κάθε Δράση από τις παραπάνω υπάρχει ξεχωριστή σελίδα. Καθώς το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης αναπτύσσεται και θα βγαίνουν οι νέες Προσκλήσεις των Δράσεων, οι σελίδες θα εμπλουτίζονται με νεότερα στοιχεία.

Real Time Web Analytics