Μιχάλης Νταναβάρας
Σύμβουλος Ανάπτυξης | Λυγουριό Αργολίδας

Αγροτική Ανάπτυξη » Σύσταση νέων ομάδων & οργανώσεων παραγωγών

Μέτρο 9 «Σύσταση ομάδων & οργανώσεων παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020

Ενημέρωση: Η περίοδος υποβολής αιτήσεων έληξε την 1η Οκτωβρίου 2018.

Στις 29 Νοεμβρίου 2017 εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση του Μέτρου 9 που αφορά την στήριξη δημιουργίας νέων ομάδων και οργανώσεων παραγωγών.

Το Πρόγραμμα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να δημιουργήσετε την δική σας Ομάδα Παραγωγών με μια σοβαρή ενίσχυση για τα πρώτα - και πιο δύσκολα - χρόνια λειτουργίας.


Τα τελευταία χρόνια, μετά την πτώχευση της χώρας, έχουν περισσέψει οι συζητήσεις για την δημιουργία συνεργατικών σχημάτων. Η βεβιασμένη ''συνεργασία'' όμως, ιδίως ενόψει της επιδότησης, αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να αποτύχει η προσπάθεια.


Δυστυχώς οι συνήθειές μας και το κάκιστο συνεταιριστικό παρελθόν στην χώρα μας δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Θα πρέπει να αναρωτηθείτε εάν είστε προετοιμασμένοι να ενταχθείτε σε ένα συλλογικό σχήμα όπου το κοινό συμφέρον της ομάδας θα μπει πολύ ψηλότερα από το προσωπικό σας (μικρο)συμφέρον όπως έχετε συνηθίσει να το σκέφτεστε μέχρι σήμερα, και, κυρίως, αν θέλετε να διαχειριστείτε την ομάδα σας σαν επιχείρηση - κι όχι σαν συνεταιρισμό, τουλάχιστον όπως μάθαμε να λειτουργούν οι συνεταιρισμοί στην χώρα μας (συνήθως σαν σφραγίδες).


Τα πλεονεκτήματα της δημιουργίας μιας Ομάδας είναι πολλά - με την προϋπόθεση ότι η Ομάδα θα δημιουργηθεί μέσα από μια κοινή προσπάθεια ανθρώπων, που αντιλαμβάνονται ότι όταν μαζευόμαστε πολλοί, κάνουμε τα πράγματα καλύτερα και ευκολότερα για όλους.


Εάν θέλετε να συζητήσουμε μαζί τα πλεονεκτήματα και τις προϋποθέσεις για μια νέα Ομάδα, μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μου.

Σύμφωνα με την Απόφαση, στόχος του Μέτρου είναι η συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις στον τομέα της γεωργίας που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το ανά παραγωγό κόστος παραγωγής.


Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έχουν μόνο νέες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί επίσημα μετά τη δημοσίευση  του  Νόμου 4384/2016 (Απρίλιος 2016).


Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση θα πρέπει να συνοδεύονται από πενταετές Επιχειρηματικό Σχέδιο που θα περιγράφει τις ενέργειες για τη μελλοντική  ανάπτυξη  των  δραστηριοτήτων της Ομάδας.
Το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς και μετρήσιμους στόχους με περιγραφή των ενεργειών για την επίτευξη αυτών. Οι στόχοι του επιχειρηματικού 
σχεδίου ομαδοποιούνται σε δύο ομάδες Α και Β.


Οι στόχοι της Ομάδας Α είναι οι εξής:  
i) Αύξηση του όγκου παραγωγής. 
ii) Αύξηση της αξίας παραγωγής.  
iii) Καθετοποίηση της παραγωγής,  
iv) Διαφοροποίηση της παραγωγής, 
v)  Αύξηση του όγκου παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο και πληροί τις
απαιτήσεις ενός ειδικού “καθεστώτος ποιότητας” (π.χ. Βιολογικά, ΠΟΠ, ΠΓΕ, Ολοκληρωμένη διαχείριση).  
vi) Έλεγχος & διαχείριση του κόστους παραγωγής και εμπορίας, καθώς και της 
αποδοτικότητας της χρήσης των μέσων παραγωγής, με αντικατάσταση φυτικού κεφαλαίουες), εξοπλισμού  ή με απόκτηση νέου ή με δημιουργία νέων υποδομών ή με βελτίωση ή/και επέκταση υφιστάμενων. 
vii)  Εφαρμογή νέων  πρακτικών/τεχνικών, μεθόδων ή/και προϊόντων στη γεωργία, κτηνοτροφία.  
viii)  Περιβαλλοντική διαχείριση υπολειμμάτων και αποβλήτων στην περίπτωση της ζωικής παραγωγής.  
 
Οι στόχοι της Ομάδας Β είναι οι εξής: 
i) Ενέργειες προβολής και προώθησης. 
ii) Περιβαλλοντική διαχείριση υπολειμμάτων και αποβλήτων στην περίπτωση της 
φυτικής παραγωγής. 
iii) Συμμετοχή σε μέτρα/δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και του 
κλίματος. 
iv)  Συμμετοχή σε μέτρα/δράσεις κατάρτισης, συνεργασίας και χρήσης συμβουλευτικών υπηρεσιών. 
 
Οι στόχοι που θα τεθούν βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να είναι τουλάχιστον ένας από την Ομάδα Α και τουλάχιστον ένας από την Ομάδα Β.  Η οικονομική στήριξη για τη σύσταση των νέων ομάδων / οργανώσεων  παραγωγών  χορηγείται σε πέντε ετήσιες δόσεις με τη μορφή ποσού στήριξης (κατ΄αποκοπή ενίσχυση) που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας / οργάνωσης παραγωγών.


 Το ποσό στήριξης καταβάλλεται ανά έτος ως ακολούθως: 
  10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο  έτος 
μετά  την  αναγνώριση   
  8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 2ο  έτος 
μετά την αναγνώριση 
  6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 3ο  έτος 
μετά την αναγνώριση

  4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 4ο  έτος 
μετά την αναγνώριση 
  2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 5ο  έτος 
μετά την αναγνώριση.


Η ετήσια στήριξη κάθε ομάδας μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 100.000 €. 

Real Time Web Analytics