Μιχάλης Νταναβάρας
Σύμβουλος Ανάπτυξης | Λυγουριό Αργολίδας

Επιχειρηματικότητα | ΕΣΠΑ » Αναβάθμιση υφισταμένων Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου - Εστίασης - Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Αναβάθμιση υφισταμένων Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου - Εστίασης - Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Αναμένεται η προκήρυξη ενός νέου προγράμματος για την αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και της ιδιωτικής εκπαίδευσης με τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων.
Κατηγορίες παρεμβάσεων:
Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας – προστασία του περιβάλλοντος
Παρεμβάσεις για ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

στην παρεχόμενη υπηρεσία
Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων 
    Παρεμβάσεις για ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

Δικαιούχοι θα είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους κλάδους Λιανικό Εμπόριο, Εστίαση & Ιδιωτική Εκπαίδευση (παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία)

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα φτάνει στις 100.000 € (καθαρή αξία επενδύσεων) και το ποσοστό της ενίσχυσης θα είναι 40%. Εάν γίνει και πρόσληψη νέου προσωπικού, το ποσοστό θα αυξάνεται σε 50%.

Το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος αναμένεται να είναι 50 εκατομμύρια ευρώ, ποσό μάλλον μικρό σε σχέση με τον αριθμό των επιχειρήσεων στις οποίες θα απευθύνεται.

Περιμένουμε τα επίσημα (και οριστικά) κείμενα του Προγράμματος. 

Επικοινωνήστε μαζί μου για να ενημερωθείτε και να προετοιμάσετε έγκαιρα και σωστά την πρότασή σας.

Your content goes here...

Real Time Web Analytics